הנחיות קורונה

פסטיבל התמר יפעל לפי התו הירוק ולפי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.
רוכשי כרטיסים יקבלו עדכונים בהתאם להנחיות הסמוך למועד האירוע.